Решения по протокол №9/27.09.2011

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 151 На основание чл.45, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.104, ал.1...