Решения към протокол №1/28.01.2010

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 1 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА. във връзка с реализацията...